97456 / 120000 km (81.21%)

Kwaliteit van leven

“De missie van Wageningen University & Research is ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dit doen we al honderd jaar, overal ter wereld. Zo maken mensen van WUR werkelijk een verschil.”
In 1996 ben ik aan mijn promotieonderzoek in Wageningen begonnen. Ik ging een computermodel maken om wetenschappelijke kennis te vertalen in rapportcijfers voor dierenwelzijn. In dat kader zag ik me voor de vraag gesteld of dat überhaupt wel mogelijk was, en hoe dierenwelzijn dan gedefinieerd zou moeten worden. Uiteindelijk heb ik dierenwelzijn, als één van de eersten in mijn vakgebied, gedefinieerd als “de kwaliteit van leven zoals het dier het zelf ervaart” (Bracke et al., 1999).
Later werd ‘kwaliteit van leven’ opgenomen in de missiestatement van WUR. Dat heeft voor mij daarom een speciale betekenis. Door onze critici wordt de missie van WUR nog wel eens geïnterpreteerd als “to exploit nature to make money and material gain”. Ik hoop dat de missiestatement daarentegen meer altruïstisch op te vatten is als het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mens en dier.

Bracke, M.B.M., Spruijt, B.M., Metz, J.H.M., 1999. Overall welfare assessment reviewed. Part 1: Is it possible? Netherlands Journal of Agricultural Science 47, 279-291.
https://library.wur.nl/ojs/index.php/njas/article/view/466
Bracke, M.B.M., 2001. Modelling of animal welfare: The development of a decision support system to assess the welfare status of pregnant sows. PhD Thesis. Wageningen University, Wageningen, 150 pp.
http://library.wur.nl/WebQuery/wda/1613265

Media
Kwaliteit van leven
Share this story: